Двусекционен редуцир вентил

Позволява точене на бири под различно налягане от една бутилка с СО2.
207.60 лв. с ДДС